Cebu’s Unprecedented Meals: Pig brain with rooster liver | Meals Commute

Cebu’s Unprecedented Meals: Pig brain with rooster liver | Meals Commute

Na-try mo na bang kumain ng utak ng baboy? Could well maybe perchance furthermore isang dinarayong kainan sa Cebu kung saan sine-inspire ang ganitong klaseng pagkain na ang tawag nila…