Thailand at Vietnam, isinusulong ang paggamit ng mga natural straw at food container

Thailand at Vietnam, isinusulong ang paggamit ng mga natural straw at food container

Unti-unti nang nagiging pattern sa Asia ang regulasyon sa paggamit ng single-insist plastics. Nakatutulong ang mga eco-pleasant store sa Thailand at Vietnam para mamulat ang mga mamimili sa pangangalaga sa…