Nameless donor, nagbigay ng $300,000 sa meals banks sa Saskatoon at Regina, Canada

Nameless donor, nagbigay ng $300,000 sa meals banks sa Saskatoon at Regina, Canada

Nagbigay ng $300,000 ang isang anonymous donor sa mga meals financial institution sa Canada. Samantala, namahagi naman ng libreng grocery ang isang grupo sa mga undocumented na pamilya sa Los…